Присъединяване към Евро-средиземноморска мрежа за диалог между културите.

Posted Posted in новини

alНа 02.06.2015 г., Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ се присъедини към Фондация „Анна Линд – Евро-средиземноморска мрежа за диалог между културите“.

Фондацията и международната мрежа са структура, установена въз основа на междуправителствено споразумение, подписано от ръководителите на 42 държави, в т.ч. страните от ЕС и Средиземноморското партньорство.

Понастоящем мрежата обединява повече от 4000 организации на гражданското общество, НПО, академични инситуции и други. Дейностите на фондацията са свързани с образованието, културата и медиите.