Нашето читалище ще използва безплатно платформата Workplace by Facebook

Posted on Posted in новини

От месец август Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ бе включен в програмата на Facebook за организации с идеална цел, които могат да използват безплатно платформата Workplace.

Платформата съчетава технологията от следващо поколение и лесните за използване функции на социалните мрежи, за да трансформира комуникациите, културата и работните процеси в организации от всякакви форми, размери и индустрии. Използването на платформата е безплатно за организации с нестопанска цел и образователни институции.

workplace-by-facebook-1

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone