Покана за провеждане на Годишно общо събрание

Posted on Posted in новини

П О К А Н А

до

членовете на Народно читалище „Иван Вазов – 2014“

На основание глава ІV, чл. 22 /1/ и чл. 23 от Устава на читалището се свиква Редовно общо събрание при следния предварителен дневен ред:

  1. Представяне и приемане на отчет на Читалищното настоятелство за изминалата година;
  2. Представяне и приемане на отчет на Проверителната комисия;
  3. Представяне и приемане на програма с приоритетите на читалищното за следващата година;
  4. Определяне на размера на годишен членски внос;
  5. Други.

Предложения за промяна на дневния ред от членовете на читалището се приемат по електронен път на адрес info@vazov.bg до 05.10.2016 година.

Годишното общо събрание ще се проведе на 07.10.2016 г., от 18:30 ч., в салона на Народно читалище „Възраждане – 1928“, ул. „Подуенска“ № 1А.

Председател,

Орлин Денков

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone