новини

Присъединяване към световна инициатива на Организацията на обединените нации (ООН).

GC_Endorser_BLUE_RGB_GRADIENTНа 28 май 2015 г., Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ стана част от инициативата Глобален договор на ООН, с което се присъедини към групата от компании, бизнес асоциации и неправителствени организации от 160 държави, обединени в мрежа за размяна на най-добри практики и сдружаване, като членството на всички тях е официално признато и поименно посочено.

„Отново Ви благодаря за присъединяването към Глобалния договор. Нямаме търпение да чуем Вашите идеи и опит, и Ви насърчаваме да споделят вижданията си с нас. Ние сме готови да подкрепим Вашите усилия за разпространени на десетте универсални принципа на гражданска инициатива, които биха допринесли за устойчива и приобщаваща глобална икономика.“, се казва в полученото приветствено писмо от г-н Георг Кел, изпълнителен директор на Глобалния договор на ООН.