новини

Проект „Галерия под моста“

Проектът е инициатива на Фондацията за градско изкуство в партньорство с районната администрация, с участието на Народно читалище "Иван Вазов - 2014".

Проектът е насочен към създаване на мултифункционално пространство, което да служи като галерия, място за граждански инициативи, обучения, културни събития и дейности от местен и международен характер.

Основните цели са:

• Утвърждаване на района като средище за градско изкуство и култура;

• Да направим район "Подуяне" по-красив и приветлив за обитателите му;

• Да създадем възможности за пълноценно развитие на творческите способности на младите хора от района;

• Да дадем възможност за достъп на максимално широк кръг от хора до различни форми на изкуство, вдъхновено от градската среда (стенописи, музика, инсталации и други).

Благодарим на Даниела Райчева и TV7, че отразиха нашата инициатива!